החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

חלופת הלגונה

חלוקת המאגר על-ידי סוללה. בחלק הקרוב למלונות יתבצע קציר מלח לשם שמירה על מפלס תמיסות קבוע, ובחלק השני תימשך העלאת המפלס.

קציר המלח יבוצע על-ידי כמה מחפרים ימיים צפים, מבוססי חשמל, שיתוכננו וייבנו במיוחד לצורך משימה זו, ומספרם ייקבע בהתאם לשטח הקציר שיוחלט עליו. 

בהליך בניית המקצרות יושם דגש מרבי על בחירת הטכנולוגיה העדיפה מבחינת נצילות אנרגיה, מניעת זיהום ומפגעים סביבתיים ומזעור ההפרעה לפעילות התיירותית באזור. כמות המלח שתיקצר בלגונה נאמדת בכשני מיליון קוב לשנה.

נגישות