החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

סוגיית עליית המפלס באגן ים המלח הדרומי

"ישנו צורך בשקידה מיוחדת, מתמדת ובלתי נלאית, לטיפול בו ולקידום הפתרונות. יש מקום לבדיקה נוספת ומתמדת שמא ניתן לקצר את לוחות הזמנים...."

(מתוך החלטת בג"צ בעניין ההגנה על ים המלח, נובמבר 2006)


בראשית שנות ה-60' של המאה הקודמת החלה פעילות תעשייתית ענפה באזור האגן הדרומי של ים המלח. במסגרת פעילות זו, הוקמו באזור בריכות אידוי מלאכותיות, המשמשות עד היום את מפעלי ים המלח, בהתאם לזיכיון.

עקב שקיעת המלח בקרקעית ובשל הצורך התפעולי של גובה מים קבוע מעל המלח ששקע, מפלס המאגר (בריכה מס' 5) מוגבה מדי שנה בכ-20 ס"מ.
עליית המפלס מאתגרת את התנופה ואת מארג החיים הייחודי שנבנה באזור, ועל כן נדרשה המדינה להציג פתרונות מעשיים לטיפול יסודי בתופעה. 
השלכות והשפעות שליליות כתוצאה מעליית מפלס הבריכה:
• סיכון לפריצת הסוללה ולהצפת בתי המלון;
• עליית מפלס מי התהום, המהווה סיכון לעמידות היסודות והתשתיות התת-קרקעיים;
• שינוי במשטר זרימת הנחלים והנגר העילי;
• הצפת כביש 90;
• שיבוש התפקוד במתחם התיירות ובתי המלון;
• מפגע נופי-חזותי. 
 
המטרה:  לתכנן ולבצע פעולות, שיהוו פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח מפני עליית מפלס המים בחוף המערבי של בריכה מס' 5.