דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מסמך מענה לשאלות הבהרה ועדכונים ביוזמת המזמין

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
site by tq.soft