דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה ועדכון ביוזמת המזמין

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
site by tq.soft