החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

דף הבית > מכרזים ופרסומים > מכרזים פעילים > 2/17 > מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם >

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

מס' שם המכרז תאריך פרסום תאריך עדכון אחרון תאריך סיור קבלנים תאריך הגשת הצעות תאריך אחרון לתשלום מסמכים והודעות

נגישות