החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

דף הבית > מכרזים ופרסומים > מכרזים פעילים > 07/16 > הבהרה מס' 1 כולל נספחים מעודכנים > נספח ה' - מבוא לכתב כמויות >

נספח ה' - מבוא לכתב כמויות

מס' שם המכרז תאריך פרסום תאריך עדכון אחרון תאריך סיור קבלנים תאריך הגשת הצעות תאריך אחרון לתשלום מסמכים והודעות