The Dead Sea Preservation Government Company Ltd

The Dead Sea Preservation Government Company Ltd

איקון הרשמה לרשימת תפוצה@title@
איקון מעטפה כותרת לרשימת תפוצה@title@
איקון חדשותnews
 • תמונה מתארת לכתבה תם ונשלם!
אנו שמחים לבשר על השלמת ביצוע פרויקט הגנת, שיקום ופיתוח החוף הציבורי הבינלאומי
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה תם ונשלם!
אנו שמחים לבשר על השלמת ביצוע פרויקט הגנת, שיקום ופיתוח החוף הציבורי הבינלאומי
  01.03.16

  תם ונשלם! אנו שמחים לבשר על השלמת ביצוע פרויקט הגנת, שיקום ופיתוח החוף הציבורי הבינלאומי

 • תמונה מתארת לכתבה פרויקט הגבהת כביש 90 מקטע דרומי הסתיים - עובר לידי אחזקת חברת נתיבי ישראל
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה פרויקט הגבהת כביש 90 מקטע דרומי הסתיים - עובר לידי אחזקת חברת נתיבי ישראל
  01.04.16

  פרויקט הגבהת כביש 90 מקטע דרומי הסתיים - עובר לידי אחזקת חברת נתיבי ישראל

 • תמונה מתארת לכתבה הסתיימו עבודות ההגנה, השיקום והפיתוח בחוף הציבורי דויד - מרידיאן לשעבר
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה הסתיימו עבודות ההגנה, השיקום והפיתוח בחוף הציבורי דויד - מרידיאן לשעבר
  30.03.16

  הסתיימו עבודות ההגנה, השיקום והפיתוח בחוף הציבורי דויד - מרידיאן לשעבר

 • תמונה מתארת לכתבה עבודות להגבהת כביש 90 מקטע צפוני בשיאן! ניתן כבר לראות את הטיילת להולכי הרגל ולרוכבי האופניים לאורך הכביש
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה עבודות להגבהת כביש 90 מקטע צפוני בשיאן! ניתן כבר לראות את הטיילת להולכי הרגל ולרוכבי האופניים לאורך הכביש
  01.05.16

  עבודות להגבהת כביש 90 מקטע צפוני בשיאן! ניתן כבר לראות את הטיילת להולכי הרגל ולרוכבי האופניים לאורך הכביש

 • תמונה מתארת לכתבה פיתוח תיירותי - השלמת ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים במי בריכה 5
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה פיתוח תיירותי - השלמת ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים במי בריכה 5
  01.02.16

  פיתוח תיירותי - השלמת ביצוע קידוחי ניסיון עמוקים במי בריכה 5

 • תמונה מתארת לכתבה פיתוח תיירותי- התכנית לבניית מרכז כנסים מלונאות ומסחר בים במלח קיבלה תוקף בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה פיתוח תיירותי- התכנית לבניית מרכז כנסים מלונאות ומסחר בים במלח קיבלה תוקף בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
  17.05.16

  פיתוח תיירותי- התכנית לבניית מרכז כנסים מלונאות ומסחר בים במלח קיבלה תוקף בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

 • תמונה מתארת לכתבה יועצים לניהול סיכונים הנדסיים? אנו מזמינים אתכם להיכלל במאגר ליועצים של החברה - לחצו כאן
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה יועצים לניהול סיכונים הנדסיים? אנו מזמינים אתכם להיכלל במאגר ליועצים של החברה - לחצו כאן
  24.05.16

  יועצים לניהול סיכונים הנדסיים? אנו מזמינים אתכם להיכלל במאגר ליועצים של החברה - לחצו כאן

 • תמונה מתארת לכתבה אנו מזמינים אתכם להגיש את מועמדותכם להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של החברה למתן שירותים במגוון תחומים - להרשמה לחצו כאן
  תמונה לטלפון נייד מתארת לכתבה אנו מזמינים אתכם להגיש את מועמדותכם להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של החברה למתן שירותים במגוון תחומים - להרשמה לחצו כאן
  10.07.16

  אנו מזמינים אתכם להגיש את מועמדותכם להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של החברה למתן שירותים במגוון תחומים - להרשמה לחצו כאן