דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 2/17 לביצוע עבודות פינוי סחף בנחל בוקק באזור ים המלח

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

להורדהנספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הודעות

site by tq.soft