דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 02/14- התקשרות עם יועץ למתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח

מסמכי המכרז

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם- 2/14

מסמך ו למסמכי המכרז

להורדהמסמך ו'- פרוגרמת פיתוח מתחם התיירות

פרסום מודעה בעיתונות- עברית

להורדהפרסום מודעה בעיתונות- עברית

פרסום מודעה בעיתונות- ערבית

להורדהפרסום מודעה בעיתונות הערבית

הודעות

מתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח

site by tq.soft