החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פיתוח חזית מזרחית ומערבית של קניון עין התכלת

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים
מועד סיום מתוכנן: רבעון 3 2018

פיתוח נופי והסדרת תנועה בחזיתות קניון עין התכלת

תמונות מהפרויקט