החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות, פיתוח ושיקום תשתיות אזור הביניים - כביש עליון וגשר נחל רום

סטטוס הסתיים
מועד סיום מתוכנן: רבעון 3 2020

במסגרת הפרויקט מתבצעת העתקת ציר התנועה והתשתיות ההנדסיות אשר מצויות במפלס נמוך ביחס לגובה עתידי של מי בריכה 5, מערבה. כל זאת תוך שימת דגש על אלמנטי פיתוח נילווים ( עבודות פיתוח נופי, תצפיות , פרגולות , ספסלי ישיבה).

הגנות וארץ ים המלח

תמונות מהפרויקט