החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

"המוצר הדרומי" שלב א' - תכנון הנדסי וסטטוטורי מרחב תמנע ואילות

סטטוס בתכנון

הכנת תוכנית מפורטת ל:

1. אכסון מלונאי במבואה הדרומית בפארק תמנע

2. אכסון מלונאי במרחב האגם בפארק תמנע

3. עבודות פיתוח לרבות כביש גישה לאגם, הסדרת חניות, שירותים, מקלחות ונקודות הצללה.

4. עבודות שילוט ושיפור כביש ההגעה לתמנע.

הרי אילת והים האדום

תמונות מהפרויקט