החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הקמת מרכז חירום ניטור ובקרה נווה זוהר

נגישות