החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח - החוף הציבורי הבינלאומי

חמי זוהר

אזור: חמי זוהר
סטטוס הסתיים

הגבהת החוף הבינלאומי למפלס הקבע והרחבתו, לרבות הסדרת תשתית ניקוז ושיקום נופי של החוף והסדרת הממשק בינו לבין סוללת החוף המוגבהת.

סיום ביצוע: מרץ 2016

תמונות מהפרויקט