החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח חוף ציבורי "הרודס" ("מוריה")

חמי זוהר

אזור: חמי זוהר
סטטוס הסתיים

הגבהת סוללת חוף ציבורי בהתאם למפלס הקבע, לרבות הסדרת תשתית ניקוז והגבהת חציץ באזור החוף, שיקום נופי של החוף והסדרת ממשק בין חצרות המלון לסוללה החופית המוגבהת.

 
סיום ביצוע: ספטמבר 2015

תמונות מהפרויקט