החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי "סולמד"

חמי זוהר

אזור: חמי זוהר
סטטוס הסתיים

הגבהת והרחבת חוף ציבורי סולמד חמי זוהר לרבות הסדרת תשתית קידוח מי גופרית וביצוע שיקום נופי של החוף.

 

תקופת ביצוע: 2011-2012

תמונות מהפרויקט