החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

1/17

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
8/20 מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים 24/09/20

לא יתקיים סיור מציעים

חלה חובת רישום באמצעות שליחות טופס רישום עד ליום 15.10.20. 

ללא דמי רישום.

01/11/20 לכלל מסמכי המכרז
7/20 מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת) 15/07/20

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 27.07.20

ללא תשלום דמי רישום

10/08/20 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 11/06/20 16/06/20 21/06/20

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

מקום כינוס עדכני - חדר ישיבות, מלון ישרוטל המלך שלמה, רחוב אנטיב 1 , אילת.

בשעה 13.30

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

05/07/20 לכלל מסמכי המכרז
4/20 מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה 19/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי רישום

חובת רישום באמצעות שליחת טופס רישום- עד ליום 5.7.20

19/07/20 לכלל מסמכי המכרז
3/20 מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות 11/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים 

במכרז זה קיימת חובת שליחת טופס רישום בלבד, עד ליום 25.06.20

12/07/20 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1

נגישות