החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

3/17

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
2/21 מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי 31/05/21

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת רישום למכרז עד ליום 17.6.21

ללא תשלום דמי השתתפות

08/07/21 לכלל מסמכי המכרז
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם 20/04/21 08/06/21 15/06/21

נקודת הכינוס - מלון הרודס ים המלח - בשעה 11.00

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה, למעט ביחס למציעים אשר השתתפו בסיור המציעים הקודם בתאריך 4.5.21

חלה חובת רישום למכרז, עד ליום 24.6.21 

למעט המציעים שנרשמו למכרז בעבר (בכפוף לקבלת אישור קבלת טופס רישום)

ללא דמי רישום

07/07/21 לכלל מסמכי המכרז
9/20 מכרז מס' 9/20 - למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז חוויה – "שער לים המלח" 02/11/20 16/11/20

סיור מציעים יתקיים ביום 16.11.20 בשעה 11.00

נקודת הכינוס - חדר הישיבות במשרדי המועצה האזורית מגילות ים המלח

רישום למכרז באמצעות הגשת טופס רישום בלבד עד ליום 30.11.20

ללא חובת תשלום דמי השתתפות

14/02/21 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 11/06/20 28/01/21 03/02/21

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה

סיור הקבלנים ייערך בהתאם לפרטים שנשלחו למתמודדים שעברו את שלב ה PQ

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

10/03/21 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1