דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

כתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
כתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft