דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
נספח ד' להסכם - מפרט טכני מיוחד על נספחיו לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft