החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה לעיתונות בערבית

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
8/20 מכרז 8/20 למתן שירותים בתחום התקשורת, דוברות, יחסי ציבור וניהול נכסים דיגיטליים 24/09/20

לא יתקיים סיור מציעים

חלה חובת רישום באמצעות שליחות טופס רישום עד ליום 15.10.20. 

ללא דמי רישום.

01/11/20 לכלל מסמכי המכרז
7/20 מכרז 7/20 התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות (במרחב המועצות האזורית מגילות ותמר והשטחים דרומה אליהם, למעט העיר אילת) 15/07/20

לא יתקיים סיור קבלנים

חלה חובת שליחת טופס רישום עד ליום 27.07.20

ללא תשלום דמי רישום

10/08/20 לכלל מסמכי המכרז
6/20 מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת - הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) 11/06/20 16/06/20 21/06/20

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

מקום כינוס עדכני - חדר ישיבות, מלון ישרוטל המלך שלמה, רחוב אנטיב 1 , אילת.

בשעה 13.30

ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בשליחת טופס רישום עד ליום 30.06.20 בשעה 14.00

05/07/20 לכלל מסמכי המכרז
4/20 מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה 19/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים

ללא תשלום דמי רישום

חובת רישום באמצעות שליחת טופס רישום- עד ליום 5.7.20

19/07/20 לכלל מסמכי המכרז
3/20 מכרז פומבי מס' 3/20 למתן שירותי פיקוח ויעוץ בטיחות 11/06/20

לא יתקיים סיור קבלנים 

במכרז זה קיימת חובת שליחת טופס רישום בלבד, עד ליום 25.06.20

12/07/20 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1

נגישות