דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft