החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה בדבר דחיית מועדים

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
1/21 מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות R.F.P 20/04/21 18/05/22 15/06/21

לא יתקיים סיור קבלנים בשלב הגשת ההצעות

07/04/22

שימו לב - בשלב הגשת ההצעות חלה חובת תשלום דמי רישום

ללא תשלום, לא ניתן להגיש הצעה במסגרת ההליך

31/12/22 לכלל מסמכי המכרז
  • עמוד מתוך 1