החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

החלופה שנבחרה - קציר מלח מלא, שיקום ופיתוח התיירות בים המלח

חלופה זו נבחרה על-ידי ממשלת ישראל בהמלצת שר התיירות ונתמכה על-ידי השר להגנת הסביבה.
 
החלופה תשלב כמה מרכיבים:
1. מערך קציר מלא כמפורט בחלופה, על בסיס המתווה שגובש.
2. תכנון ופיתוח מתחמי התיירות "עין בוקק" ו"חמי זוהר", לרבות הקמת מתחם תיירות חדש בין שניהם, המכונה "אזור הביניים".
3. תכנון וביצוע פעולות הגנה ושיקום באזור התיירותי, הכוללות הגנה על תשתיות לאומיות ועל מערך הניקוז באזור.
 
החלופה נבחרה על ידי הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב- 12.2.2012.