החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

חלופת הפיתוח התיירותי

פיתוח והקמת מתחם תיירות מודרני באזור הביניים, בנייה והפעלה של שישה מלונות חדשים חלופיים בקו המים, הריסה של ששת בתי המלון הישנים, שיקום, שדרוג ופיתוח האזור הישן וכלל האזור.