החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

חוק חופש המידע

אם ברצונך לקבל מידע בכפוף לחוק חופש המידע , נבקשך למלא בדייקנות את הפרטים על גבי טופס הבקשה ולחתום על התחייבות כנדרש.
אל טופס הבקשה, יש לצרף קבלה מקורית חתומה על סך 20 ש"ח של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר.
את התשלום ניתן לבצע בכל אחד מסניפי בנק הדואר לזכות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ, הבנק הבינלאומי, סניף 114 חשבון מס' 358061 (אגרות בגין חוק חופש המידע).

נגישות