החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

האם החברה להגנות ים המלח קשורה למפעלי ים המלח?

החברה הממשלתית להגנות ים המלח הינה חברה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. החברה משמשת גוף ביצועי של הממשלה לעניין הגנות ים המלח ומתפקידה להוציא אל הפועל את מדיניות הטיפול בבעיות כפי שתאושר על ידי ממשלת ישראל. פרויקט ההגנות מנוהל ע"י החברה הממשלתית להגנות ים המלח בלבד. עם זאת, בשל העובדה כי פרויקט ההגנות מצוי בשטח בו פועלים מפעלי ים המלח מכוח חוק זיכיון ים המלח תשכ"א- 1961 (אשר תוקפו נכון להיום הוא עד 2030), מתבצע תיאום עם מפעלי ים המלח כמו גם עם גורמים אחרים המעורבים בפרויקט ובכללם: התאחדות בתי המלון ים המלח, המועצה האזורית תמר, הגופים הירוקים, חברות תשתית לאומית ואחרים. החברה חרטה על דגלה לעבוד בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

נגישות