החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

כיצד משתלב פרויקט ההגנות עם חזון "מובל השלום" מטעם שמעון פרס"/ פרויקט "תעלת הימים" מטעם הבנק העולמי?

בשלב זה לא קיימות נקודות השקה בין פעילות החברה הממשלתית להגנות ים המלח לבין הפרויקטים השונים הנבחנים ע"י גופים אלו ואחרים שמטרתם בלימת נסיגת מפלס ים המלח. עם זאת, אל מול התפתחויות פרויקט ההגנות ובמידת הצורך, החברה הממשלתית להגנות ים המלח תפעל לספק מענה כנדרש.

נגישות