החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

חוק חופש המידע

לכל אזרח או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה.
קבלת מידע - לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
הממונה על יישום חוק חופש המידע - גב' מוריה ועקנין
ניתן להגיש בקשה למידע באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

אגרות לתשלום
הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרה אותה ניתן לשלם בכל אחד מסניפי בנק הדואר או בהעברה בנקאית לזכות החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ, הבנק הבינלאומי, סניף 114 חשבון מס' 358061 (אגרות בגין חוק חופש המידע).
אגרת בקשה - 20 ש"ח אותם יש להעביר בצירוף טופס הבקשה בהמחאה לפקודת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ.

אגרת טיפול - 30 ש"ח לשעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה החל משעת העבודה הרביעית. אגרה זו תשולם בשובר תשלום שיישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה.

אגרת הפקה

  • 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
  • 2.5 ש"ח עבור דיסק מחשב שנמסר.
  • מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

המגיש בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח.

טפסים מצורפים:

להורדה תקנות חוק חופש המידע.pdf

להורדה תקנות האגרות.pdf

להורדה דו״ח שנתי ע״פ חוק חופש המידע לשנת 2014.pdf

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2015.pdf

להורדה דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע לשנת 2016.pdf

 

נגישות