החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם ספקים יחידים בתחום אספקת עצי דקל

נגישות