החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על כוונת התקשרות עם ספק חוץ בצרוף חוות דעת - ד"ר אנדי יוז (Andy Hughes)