החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעות על כוונת התקשרות ספק יחיד/ספק חוץ

נושא התקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון
לקבלת פניות
הודעות
הודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם מעבדות בקטוכם בע"מ כספק יחיד 03/11/2021 21/11/2021 הודעות
להורדה
הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ AGT- Advanced Groundwater Techniques 26/12/2019 09/01/2020 הודעות
להורדה
הודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם ספקים יחידים בתחום אספקת עצי דקל 11/09/2017 26/09/2017 הודעות
להורדה
הודעה על כוונת התקשרות עם ספק חוץ בצרוף חוות דעת - ד"ר אנדי יוז (Andy Hughes) 15/01/2017 05/02/2017 הודעות
להורדה
הודעה על ספק יחיד - Sightvision 14/10/2015 28/10/2015 הודעות
להורדה
הודעה על ספק יחיד - טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ 14/04/2015 29/04/2015 הודעות
להורדה
  • עמוד מתוך 1