החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעת על התקשרות בפטור ממכרז - אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ