החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרת בפטור ממכרז - מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ