החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח בע"מ