החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור ממכרז - פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ