החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - פרדסי ברקוביץ מהנדסים תכנון ויעוץ מיזוג אוויר