החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - הנגב תכנון מערכות מים, ביוב ומתקני תברואה בע"מ