החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - שמואל רזניק הנדסת ניקוז ופיתוח בע"מ

נגישות