החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז -דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ