החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור - מועצה אזורית תמר להסדרת שבילי הליכה במבואה הדרומית של חוף חמי זוהר