החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרסומי פטור

מס' הודעה נושא התקשרות תאריך קבלת
החלטה
עיקרי
ההחלטה
1968 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 05/05/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1967 הודעה על התקשרות בפטור - טר ארמה בע"מ 20/03/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1963 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - נויה הנדסה ומחקר בע"מ 27/02/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1957 התקשרות בפטור ממכרז עם י. סלומון עבודות קידוח בע"מ 13/02/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1950 הודעה על התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 21/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1949 הודעה על התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 21/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1948 הודעה על התקשרות בפטור - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ 21/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1947 הודעה על התקשרות בפטור - ליא שירותי הנדסה ומדידות 21/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1946 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ 20/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1945 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ 20/01/2019 עיקרי ההחלטה
להורדה
1944 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ 19/01/2020 עיקרי ההחלטה
להורדה
1943 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ 19/01/2020 עיקרי ההחלטה
להורדה
1942 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ עיקרי ההחלטה
להורדה
1941 התקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ 23/12/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1940 התקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ עיקרי ההחלטה
להורדה
1939 התקשרות בפטור ממכרז - ד"ר עמי מרכפלד בע"מ 18/11/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1938 התקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 21/10/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1937 התקשרות בפטור ממכרז - טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ 21/10/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1936 התקשרות בפטור ממכרז - טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ 21/10/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1935 התקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 12/09/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1934 התקשרות בפטור ממכרז - א.אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 12/09/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1933 התקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ 12/09/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1932 התקשרות בפטור ממכרז - טר ארמה בע"מ 12/09/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1870 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ישראל קלר ייעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ 26/06/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1869 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז -דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ 26/06/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1868 התקשרות בפטור ממכרז - דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ 26/06/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1855 התקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ 16/04/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1854 התקשרות בפטור ממכרז - י.ד. בראזני בע"מ 16/04/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1853 התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ 28/03/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1852 התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ 28/03/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1851 התקשרות בפטור ממכרז - תהל מהנדסים יועצים בע"מ 28/02/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1850 התקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ 28/02/2018 עיקרי ההחלטה
להורדה
1835 התקשרות בפטור ממכרז - י.ד. בראזני בע"מ 26/03/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1834 התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ 17/10/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1833 התקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ 10/12/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1825 התקשרות בפטור ממכרז - א.מ.צ שמש (1990) בע"מ 05/11/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1824 התקשרות בפטור ממכרז - ארנון חרש 18/10/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1818 התקשרות בפטור ממכרז - נויה הנדסה ומחקר בע"מ 18/10/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1812 התקשרות בפטור ממכרז - י. סלומון 21/05/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1801 התקשרות בפטור ממכרז - משה ספדיה אדריכלים בע"מ 03/08/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1800 התקשרות בפטור ממכרז - לבני מהנדסים בע"מ 21/05/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1799 התקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 10/01/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1798 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין בע"מ 05/01/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1797 התקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ 04/01/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1796 התקשרות בפטור ממכרז - גיאוטק פ.ט. יעוץ גאוטכני בע"מ 04/01/2017 עיקרי ההחלטה
להורדה
1557 התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים (2001) בע"מ 31/08/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1556 התקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 16/08/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1438 התקשרות בפטור ממכרז - שיחור הוצאה לאור בע"מ 04/05/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1436 התקשרות בפטור ממכרז - שחם אדריכלות נוף בע"מ 29/03/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1435 התקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ 22/03/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1433 התקשרות בפטור ממכרז - שלמה אהרונסון אדריכלים (2001) בע"מ 27/01/2016 עיקרי ההחלטה
להורדה
1432 התקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 31/12/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1431 התקשרות בפטור ממכרז - מהוד הנדסה בע"מ 07/12/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1430 התקשרות בפטור ממכרז - ארנון חרש 20/12/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1429 התקשרות בפטור ממכרז - תה"ל מהנדסים ויועצים בע"מ 22/11/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1428 התקשרות בפטור ממכרז - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ 22/11/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1427 התקשרות בפטור ממכרז - החברה הכלכלית חבל ים המלח 18/11/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1426 התקשרות בפטור ממכרז - חברת ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים בע"מ 08/11/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1424 התקשרות בפטור ממכרז - יוסי אלעד למתן שירותי תיאום 08/09/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1423 התקשרות בפטור - א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ 07/09/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1422 התקשרות בפטור ממכרז - פרי רבין מהנדסים בע"מ 02/09/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1420 התקשרות בפטור ממכרז - ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 19/07/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1419 התקשרות בפטור - מועצה אזורית תמר להסדרת שבילי הליכה במבואה הדרומית של חוף חמי זוהר 08/07/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1418 התקשרות בפטור- יוסי אלעד 01/07/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1417 התקשרות בפטור- ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 15/07/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1416 התקשרות בפטור ממכרז- המועצה האזורית תמר 24/06/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1415 התקשרות בפטור ממכרז- טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ 24/06/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1414 התקשרות בפטור ממכרז- חברת קמיר בכר בע"מ 16/06/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1413 התקשרות בפטור ממכרז- סמט גראונדווטר טכניקס 10/05/2015 עיקרי ההחלטה
להורדה
1412 התקשרות בפטור ממכרז- רשות הניקוז 26/11/2014 עיקרי ההחלטה
להורדה
  • עמוד 1 מתוך 1

נגישות