דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

דחיית מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
דחיית מועדים - מכרז פומבי מס' 5/15 לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft