דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה לעתונות בערבית

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה לעתונות בערבית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft