דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הבהרה מס' 1 ודחיית מועד הגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועד לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft