דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר דחיית מועדים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר דחיית מועדים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft