דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft