דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft