דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft