דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הסכם בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

מס׳ שם המכרז מועד פרסום תאריך סיור קבלים תאריך אחרון לתשלום תאריך הגשת הצעות
הסכם ב"עקוב אחר שינויים"- לא להגשה לכלל מסמכי המכרז
site by tq.soft